מנהלת גלדה, נווה אלונים ונווה ים

כתובת:   במתקן של מתנ"ס שפירא
טלפון:     08-6764147 
שעות קבלה:   יום א' 19:00- 16:00, ימים ב-ה 12:00-9:00

יו"ר:    הירש רחל
עובדות שכונה:   אוזן שושנה, גבאי ברוריה 

אגף איכות הסביבה - מנהל אזור גלדה, נווה אלונים, נווה ים: ללו ביטון, טלפון: 054-9908041 

  • בשכונה מתגוררים כ- 17 אלף תושבים 
  • המנהלת של מטפלת בשכונות: גלדה, נווה אלונים, נווה ים. 

נתונים והי​סטוריה...

​השכונה החלה כשיכון שהוקם על דיונות מכוסות עצי שקמים. המטרה הייתה להקל על מצוקת הדיור של עולי מעברה ג'. 
שמה הראשונה של השכונה היה "שיכון עתיקות" בשל הקרבה לאתר עתיקות, שכיום הפך לפארק לאומי.