מנהלת ז'בוטינסקי וגני שקמים

כתובת:  ליד מתנ"ס בורטון , רחוב מימון 32 
טלפון:    08-6724044
שעות קבלה:   ימי א-ה 12:00-10:00 , 20:00- 18:00 

יו"ר:   לוינה גלינה 
סגנית:   סבגרודניה סבטלנה 
מזכירה:   גרמדהיט אסתר 
עובד שכונה:   חטב בני 

אגף איכות הסביבה - מנהל אזור ז'בוטינסקי, גני שקמים: יוסי לוי, טלפון: 054-9908821 

  • בשכונה מתגוררים כ- 12,300 תושבים 
  • לוועד שכונה נבחרו 9 חברים 
  • שכונת ז'בוטינסקי, גני שקמים מורכבת משתי שכונות לשעבר: שקמים וזבוטינסקי 
  • הפרוייקטים נעשים בשיתוף פעולה עם מתנ"ס בורטון​

נתונים והיסטוריה...​​​

השכונה החלה כשיכון שהוקם על דיונות מכוסות עצי שקמים. המטרה הייתה להקל על מצוקת הדיור של עולי מעברה ג'. 
שמה הראשונה של השכונה היה "שיכון עתיקות" בשל הקרבה לאתר עתיקות, שכיום הפך לפארק לאומי.