יוסף חזון

יוסף חזון
מראשוני אשקלון, בוניה ומייסדיה. נולד בעירק, עלה ארצה בראשית 1951, ומיד מצא עצמו עם ילידו והוריו מתגורר באוהל גדול במעברה א' באשקלון. הוא נשלח ע"י לשכת העבודה לעבוד ב" יובל – גד" - המפעל הראשון שהוקם באשקלון, כדי לייצר צינורות למוביל המים הארצי.כבר באותה שנה נבחר לוועד העובדים והתחיל לפלס דרכו בעסקנות הציבורית. בהיותו בחוץ לארץ, עסק יוסף חזון בפעילות ציונית ובעליה עד הגיעו ארצה יוסף דאג לפועלים ולמשפחותיהם שאז התגוררו במעברות ולא ידעו את השפה, והיה להם לפה ולמתרגם. 

בשנת 1955, גויס לעבודה במועצת הפועלים, כמרכז מחלקת הקליטה והעלייה, נרתם בכל מאודו למלאכת הקודש של קליטת עולים שהגיעו לאשקלון בגלים גלים. סייע להם בקליטת בעבודה, בלימוד השפה העברית, ובהכשרה מקצועית. בשנות השישים, עם חיסול המעברות, ושיכונם של אותם התושבים בשיכון קבע בשכונות, יוסף חזון נחלץ למשימה, לעבודה קהילתית בשכונות, פעל רבות לטיפוח ועדי שכונה, להשכנת שכנות טובים, ליישום מחלוקות עידוד כשרונות, מתן מילגות ועוד. גם בהיותו גמלאי, המשיך להיות פעיל ומעורב בחי הקהילה, פעל בגופים וולנטארים לקידום החינוך והתרבות, נמנה בין מייסדי ארגון הפנסיונרים באשקלון, והיה עמית פעיל בעמותה ליהדות בבל באשקלון. על כל אלה ראוי לקבלת התואר יקיר העיר אשקלון.