שמואל גמליאל

שמואל גמליאל
נולד בתימן, עלה ארצה בשנת 1949, ונמנה בין ראשוני העיר, בוניה ומייסדיה. עוד בשחר ילדותו שאף לעלות ארצה, ובהיותו נער עזב את בית הוריו ונדד חודשים ארוכים בהרי תימן, תוך חירוף נפש והסתכנות, ועלה ארצה במבצע "על כנפי נשרים" מאז התיישב עם משפחתו באשקלון, ולא עזבה. 
שמואל גמליאל בונה "החדר", איש רחב דעת וחוכמה, היה בין המייסדים והעובדים הראשונים של המועצה הדתית באשקלון, ובין היזמים והפעילים פיתוח שירותי הדת בעיר. היה בין עמודי התווך של שליחי הציבור, ופעל רבות להפצת קרן התורה והדת, עשה שליחותו במסירות, בנועם, באהבה ובסובלנות. 

באמצע שנות השישים עבר לגור בשכונת שמשון, השתלב בחיי השכונה, ונרתם בכל כוחו לקליטת עולים. סייע בסתר לחלשים ולנזקקים, ורבים מתושבי השכונה אז וגם היום, רואים בו דמות מופת, מורה ומדריך רוחני משכמו ומעלה. על כל אלה נמצא ראוי לקבלת תואר יקיר העיר אשקלון.