הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

נגישות

סטטוס גני משחקים בשצפים ברחבי העיר.pdf

קישור ריק​התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה - לחץ כאן

נגישות בעסקים - לחץ כאן 

נגישות בבניינים קיימים- לחץ כאן 

הצהרת נגישות לאתר האינטרנט של העירייה - לחץ כאן

נגישות בקבלת שירות בעירייה

  • אפשרות להקצאת מלווה:
    הרשות המקומית תספק לבקשת תושב עם מוגבלות אשר הוגשה 5 ימים מראש, מלווה מטעמה לתושב עם המוגבלות, אשר יסייע לו בהתמצאות במקום ובהגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לו לשם קבלת השירות ויתלווה אליו בכל זמן שהותו במקום. את הבקשה ניתן להעביר בטלפון08-6792214   , בכתב לכתובת רחוב הגבורה 9 בניין העירייה או במייל dikla-g@ashkelon.muni.il. נא לציין את סוג השירות המבוקש.

התאמת נגישות עבור אדם עם מוגבלות שאינו מסוגל להביע את דעתו בכל דרך שהיא, תינתן לבקשת אופוטרופסו או מלווהו.

  • סיוע במילוי טפסים:
    הרשות המקומית תספק לבקשת תושב עם מוגבלות, שעקב מוגבלותו אינו יכול לכתוב או להקליד, סיוע במילוי  טפסים שעליו למלא כחלק מקבלת השירות. לקבלת סיוע נא ליצור קשר בטלפון08-6792214 בכתב לכתובת הגבורה 9 אשקלון או במייל dikla-g@ashkelon.muni.il. נא לציין את סוג השירות המבוקש.

נגישות בישיבות

 אדם עם מוגבלות שהוזמן להשתתף בדיון או פגישה ברשות המקומית וזקוק להתאמות נגישות, יעביר את הבקשה להתאמות באחד מאלו: 

נא לציין את סוג התאמת הנגישות המבוקשת.

בישיבה או בדיון של הרשות המקומית הפתוחים לציבור, יסופקו לבקשת אדם עם מוגבלות שאינו מוזמן להשתתף בדיון, אשר הוגשה 5 ימים מראש, אחת או יותר מהתאמות אלה:

  • מקום ישיבה לאדם המסתייע בחיית שירות ולחיית השירות, מקום ישיבה לאדם המתנייע בכיסא גלגלים או מושב מותאם, הכל לפי בקשתו של האדם עם המוגבלות.
  • במקום שבו מסופקת דרך קבע מערכת עזר לשמיעה קבועה או ניידת – מקלט אישי או תיאור קולי ובלבד שהתיאור הקולי אינו מעכב את הדיון.
נגישות