עדכון עבודות בשדרות עופר >

תאריך: 06/06/2021

​במסגרת העבודות לחיבור שכונת אגמים מזרח החדשה לשכונות הקיימות, יבוצעו שינויים בהסדרי התנועה, בין התאריכים 06-10.06, בין השעות 09:00-16:00  הכביש ייסגר בקטע של אורי אליאב/ עופר מכיוון מערב בלבד.

במקם יוצבו שוטרים להכוונה והסברה, ותנועת הרכבים תופנה לצירים חלופיים.


תאריך שעות סגירההערות
6-10.06.2109:00-16:00סגירה מלאה של כיכר אורי אליאב/ עופר ביום, של כיוון מערב בלבד (אין מעבר ממזרח למערב מכיכר השופטים ועד לכיכר שדרות יצחק רבין)
13-14.06.2109:00-16:00סגירה מלאה ביום/ של כיוון מערב בלבד (אין מעבר ממזרח למערב מכיכר השופטים ועד לכיכר שדרות יצחק רבין)
15.06.2109:00-16:00סגירה מלאה ביום של שדרות עופר בנתיב נסיעה לכיוון מזרח בלבד (אין מעבר מכיכר שדרות יצחק רבין ועד כיכר רחוב אורי אליאב)​