עבודות קרצוף וריבוד ברחוב מונטיפיורי – קדש >

תאריך: 06/04/2021

​​החל מיום ראשון הקרוב, 11.04.2021 ועד ליום רביעי, 14.04.2021 יבוצעו ברחוב מונטיפיורי - קדש עבודות קירצוף וריבוד אספלט​ בין השעות: 08:30-17:00.

בזמן העבודה יסגרו קטעים של הרחוב עפ"י תכניות תנועה בזמן העבודה. ​העבודות תואמו עם משטרת ישראל וחב' דן בדרום.

בעקבות העבודות יבוצע שינוי זמני במסלולי הקווים  2, 3, 5, 12 באשקלון.

העבודות יבוצעו בקטעים:

מסלולי הקווים:

יום א' 11.4

קטע א' (מהשעה 08:30 עד 12:00)  מכיכר מונטיפיורי/הציונות עד רחוב אצ"ל

 קו 3,5 - עד כיכר מונטיפיורי/כ"ט בנובמבר ללא שינוי, בכיכר מבצע פרסה חזרה למונטיפיורי, ימינה שד' ירושלים, בכיכר שמאלה צבי סגל להמשך מסלול הקו כרגיל

 קו 12 מהרכבת – עד כל ישראל חברים/יודפת ללא שינוי, שמאלה כנפי נשרים, ימינה מנחם בגין, בצומת בגין/רבין ממשיך ישר לשד' ירושלים, ימינה האצ"ל, שמאלה הציונות להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קטע ב' (מהשעה 12:00 עד 16:00)  מכיכר האצ"ל עד כיכר ציונות מונטיפיורי.

 קו 3,5 – עד האצ"ל/הציונות ללא שינוי, בכיכר מבצע פרסה חזרה להאצ"ל, שמאלה שד' ירושלים, בכיכר שד' ירושלים/צבי סגל ממשיך ישר להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קו 12 מחופית – עד כיכר הציונות/האצ"ל ללא שינוי, בכיכר שמאלה האצ"ל, ימינה רבין להמשך מסלול הקו כרגיל.

 יום ב' 12.4                                                                                                    

קטע ג' (מהשעה 08:30 עד 12:00)  מכיכר האצ"ל עד כיכר קדש.

 קו 12 מהרכבת – עד כיכר הציונות/האצ"ל ללא שינוי, שמאלה האצ"ל, ימינה שד' ירושלים, בכיכר היונים ממשיך ישר שד' ירושלים להמשך מסלול הקו לחופית.

 

קטע ד' (מהשעה 12:00 עד 16:00) מכיכר קדש עד האצ"ל

 קו 2,2א -  עד הציונות/קדש ללא שינוי, בכיכר ימינה קדש, בכיכר היונים ממשיך ישר להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קו 12 – עד כיכר קדש/הציונות ללא שינוי, בכיכר ממשיך ישר בקדש, ימינה רבין, בכיכר מקיף ד' שמאלה שאר ישוב להמשך מסלול הקו.

 

יום ג' 13.4

קטע א' (מהשעה 08:30 עד 12:00) מכיכר מונטיפיורי/הציונות עד רחוב אצ"ל

 קו 3,5 - עד כיכר מונטיפיורי/כ" בנובמבר ללא שינוי, בכיכר מבצע פרסה חזרה למונטיפיורי, ימינה שד' ירושלים, בכיכר שמאלה צבי סגל להמשך מסלול הקו כרגיל

 קו 12 מהרכבת – עד כל ישראל חברים/יודפת ללא שינוי, שמאלה כנפי נשרים, ימינה מנחם בגין, בצומת בגין/רבין ממשיך ישר לשד' ירושלים, ימינה האצ"ל, שמאלה הציונות להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קטע ב' (מהשעה 12:00 עד 16:00) מכיכר האצ"ל עד כיכר ציונות מונטיפיורי.

 קו 3,5 – עד האצ"ל/הציונות ללא שינוי, בכיכר מבצע פרסה חזרה להאצ"ל, שמאלה שד' ירושלים, בכיכר שד' ירושלים/צבי סגל ממשיך ישר להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קו 12 מחופית – עד כיכר הציונות/האצ"ל ללא שינוי, בכיכר שמאלה האצ"ל, ימינה רבין להמשך מסלול הקו כרגיל.

יום ד' 14.4

קטע ג' (מהשעה 08:30 עד 12:00) מכיכר האצ"ל עד כיכר קדש.

 קו 12 מהרכבת – עד כיכר מקיף ד' שד' רבין ללא שינוי, ימינה רבין, שמאלה קדש, בכיכר קדש/הציונות ממשיך ישר לקדש להמשך מסלול הקו לחופית.

 

קטע ד' (מהשעה 12:00 עד 16:00) מכיכר קדש עד האצ"ל

 קו 2,2א -  עד הציונות/קדש ללא שינוי, בכיכר ימינה קדש, בכיכר היונים ממשיך ישר להמשך מסלול הקו כרגיל.

 קו 12 – עד כיכר קדש/הציונות ללא שינוי, בכיכר ממשיך ישר בקדש, ימינה רבין, בכיכר מקיף ד' שמאלה שאר ישוב להמשך מסלול הקו.

 תחנות מבוטלות:

קטע א' (מהשעה 08:30 עד 12:00)  מכיכר מונטיפיורי/הציונות עד רחוב אצ"ל

קווים 3,5

15122 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות

14739 - שד. האצ''ל/משה שרת

14712 - שד. האצ''ל/אדמונד דה רוטשילד

15095 - שדרות ירושלים/שדרות האצ''ל

 

קו 12

15122 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות

 

קטע ב' (מהשעה 12:00 עד 16:00)  מכיכר האצ"ל עד כיכר ציונות מונטיפיורי.

קו 3,5

15125 - שד. הציונות/שרה אהרונסון

15121 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות

15124 - שדרות מונטיפיורי/טרומפלדור

15063 - שדרות מונטיפיורי/שדרות ירושלים

 

קו 12

15125 - שד. הציונות/שרה אהרונסון

15121 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות

 

קטע ג' (מהשעה 08:30 עד 12:00)  מכיכר האצ"ל עד כיכר קדש.

קו 12

15122 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות

15960 - שד. הציונות/יהודה אלקלעי

15959 - שד. הציונות/הרב שלמה גורן

 

קטע ד' (מהשעה 12:00 עד 16:00) מכיכר קדש עד האצ"ל

קו 2,2א

15964 - הציונות/שלמה גורן

19549 - אדמונד דה רוטשילד/בלפור

14712 - שד. האצ''ל/אדמונד דה רוטשילד

14712 - שד. האצ''ל/אדמונד דה רוטשילד

 

קו 12

15964 - הציונות/שלמה גורן

12133 - שדרות הציונות/אדמונד דה רוטשילד

15125 - שד. הציונות/שרה אהרונסון

15121 - מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות