איגרת רישום לחטיבת ביניים בשנת הלימודים התשפ"ב - הבחירה עוברת אליכם

תאריך: 21/03/2021

​​הורים יקרים, 

בשנת הלימודים הקרובה, התשפ"ב, ילדיכם יעלו לחטיבת הביניים, ולכם ניתנת האפשרות לבחור את בית הספר בו הם ילמדו.

שיטת השיבוץ  לחטיבת הביניים כוללת בחירה

על פי השיטה, כל בית ספר על יסודי בעיר יקלוט תלמידים מ 2-3 בתי ספר יסודיים מוגדרים, עבורם בית הספר העל יסודי יהווה בית ספר  "עוגן", וזאת על פי הפירוט הבא: 

​​בית ספר על יסודי
​בתי הספר היסודיים מהם קולט
​מקיף א'
​נאות אשקלון,  נווה דקלים
אורט אפרידר

הראל, בית ספר אילנות,  כוכב הצפון
אורט  הנרי רונסון
​בית יחזקאל, ארלוזורוב
מקיף ד'
​רמת כרמים, נוף ים א'
מקיף ה'
​נוף ים ב', מצפה ברנע​

​מקיף ו'
רותם, דקל

תלמיד שאינו מעוניין בבית ספר "העוגן" אליו שובץ, יוכל לבחור 2 בתי ספר אחרים ולדרגם על פי סדר עדיפות. השיבוץ הסופי לבית הספר החלופי יעשה על בסיס מקום פנוי ועל סמך הקריטריונים  הבאים:

 * נסיבות אישיות / משפחתיות / רפואיות

 * מרחק גיאוגרפי

 * שיקולים מערכתיים (גודל כיתות, איזון בין מספר בנים לבנות וכו')

חשוב : במקרים בהם הביקוש יהיה גדול מההיצע– תבוצע הגרלה. ​

בוגרי החמ"ד - בוגרי החינוך הממלכתי דתי אשר יבקשו ללמוד בכתה ז' בבית ספר ממלכתי, יגישו בקשת העברה במערכת הרישום באתר האינטרנט העירוני וישובצו בהתאם לקריטריונים שהוזכרו לעיל ובכפוף למקום פנוי ושיקולים מערכתיים. ​

יתרונות שיטת השיבוץ הכוללת בחירה

 • למידה קרוב לבית: ברוב בתי הספר שמירה על קרבה גיאוגרפית בין מקום המגורים ובין בית הספר העל יסודי.
 • עלייה לחטיבת הביניים עם החברים: שמירה על המרקם החברתי מבית הספר היסודי.
 • יצירת רצף לימודי ומערכתי: תוכנית הלימודים בבית הספר העל יסודי ממשיכה את התוכנית מבית הספר היסודי.
 • אפשרות בחירה: תלמיד יכול לבחור כל בית ספר ברחבי העיר. השיבוץ בפועל שומר על איזונים מערכתיים. 
 • חיזוק שוויון הזדמנויות בקרב כלל תלמידי העיר.
 • השבחת מערכת החינוך העירונית.

 

תהליך הרישום:

 • תלמיד המעוניין להשתלב בבית ספר "העוגן", ייכנס לאשר את רישומו במערכת הרישום באתר האינטרנט העירוני ורישומו בבית ספר "העוגן" יובטח.
 • תלמיד המעוניין להשתלב בבית ספר שאינו  בית ספר "העוגן", יכנס למערכת הרישום באתר האינטרנט העירוני לבחירת 2 בתי ספר אחרים ודירוגם.
 • מערכת הרישום תיפתח  בין התאריכים  11/04/2021 ועד  22/04/2021 בכתובת www.ashkelon.muni.il
 • דירוג הבחירה בשני בתי ספר חלופיים הינו בגדר בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי. השיבוץ יפורסם בתאריך 10/05/2021.
 • תלמיד המעוניין לערער על תוצאת השיבוץ יוכל לעשות זאת באתר האינטרנט העירוני בין התאריכים  20/05/2021 ועד 27/05/2021.
 • השיבוץ הסופי לאחר הערעור יפורסם בתאריך 15/06/2021.
 • בין התאריכים 15/06/2021 ועד 14/07/2021 מזכירות בתי הספר יזמנו אתכם לבצע רישום וקליטה.
 • תלמידים חדשים ברשות ייכנסו לאתר האינטרנט העירוני בקישור "רישום לתושבים חדשים" וימלאו את הטופס המקוון.