בעקבות סיום העבודות בשדרות עמק חפר ופתיחת הרחוב לתנועה>

תאריך: 18/02/2021

החל מיום שישי, 19.2.21, יחול שינוי קבוע במסלולי הקווים 7, 13 בשכונת אגמים באשקלון בשני הכיוונים.

בכיוון ממסוף שמשון:

תחנה מבוטלת:

שדרות עמק יזרעאל/ח.מ. שפירא (11912)

תחנה חדשה:

שדרות עמק חפר/ח.מ. שפירא (11923)

 לכוון מסוף שמשון:

תחנה מבוטלת:

שדרות עמק יזרעאל/עין עברונה (11910)

תחנה חדשה:

שדרות עמק חפר/עין עברונה (11922)