נמצאים כאן לרשותך ולשירותך>

תאריך: 04/02/2021
מחלקותטלפוןמייל
לשכת ראש העיר
08-6792380tomer-g@ashkelon.mu
לשכת מנכ"ל
08-6702360tamar-p@ashkelon.muni.il
לשכת  מנהל כספים08-6702340Osherc@ashkeion.mu
לשכת דוברות08-6792385m-dover@ashkelon.muni.il
לשכה משפטית08-6792244mishpatit@ashkelon.mu
מנהל חינוך08-6792315sigal-b@ashkelon.muni.il
הרווחה והשיחתים הברתיים
08-6748109revaha@ashkeion.muni.il
אגף תרבות, נוער וספורט08-6748613dafna—b@ashkelon.muni.il
מנהל הנדסה
08-6796900handasa@ashkelon.muni.il
אגף תפעול08-6796940eti-I@a5hkelon.muni.il
אגף הכנסות1-599-500-280באמצעות אפליקציית MAST
מי אשקלון -תאגיד   המים והביוב
1-800-800-277באמצעות  אפלקציית  MAST
אגף בטחון, חירום וסדר ציבורי
08-6792335
nm-bitachon@ashkelon.muni.il
וטרינריה
08-6795333Vetrinarit@ashkelon.muni.iI
​מחלקת קליטה 
08-6748621​marina-p@ashkelon.muni.il​
​אגף שפ"ע
​08-6228625
​kfir-kr@ashkelon.muni.il
החברה כלכלית
08-67071000fiice@chakal.co.ii
החברה עירונית
08-6755543info@ironitash.0rg.il