עיריית אשקלון באמצעות החברה העירונית ורשת 'פיכמה', תזכה באופן אוטומטי את ההורים עבור קייטנות פסח ויתרת הצהרונים.

תאריך: 15/03/2020

כמו כן, 
 לא תתבצע גבייה לחודש אפריל הקרוב עבור צהרונים, חוגים ומעונות יום. 

יתרת החוגים שנמנע מהמפעילים לקיים אותם בימים שנותרו מחודש מרץ, יוחזרו ע״י המפעילים מייד עם החזרה לשיגרת פעילות.

הודעות שוטפות בנושא, ישלחו אל הציבור בהתאם. 

ויעודכנו כל העת באתר העירייה ובדף הפייסבוק שלה.