הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

מכרזים כלליים

  
  
  
לאספקה והתקנה של מערכת לניהול הרווחה24/201814/10/2018 12:00
לביצועעבודות תכנון,הקמה,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV פוטו וולטאי על פי הסדרת מונה נטו08/201810/10/2018 12:00
לאספקה התקנה וביצוע תחזוקת מערך הטלפוניה בעיריית אשקלון31/201810/10/2018 12:00
לעריכת ביטוח כלי רכב של העירייה לשנת 201934/201810/10/2018 12:00
לעריכת ביטוחי העירייה35/201810/10/2018 12:00
​​

התקשרויות עיריית אשקלון באמצעות החברה למשק וכלכלה - לצפייה לחץ כאן


מכרזים כלליים