הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

מכרזים כלליים

  
  
  
למכירת קרקע סמוך למבנה "האונייה" בחוף דלילה באשקלון43/201725/04/2018 12:00
להקמת בסיס נתונים ייעודי הקרקע בעיריית אשקלון 49/201717/04/2018 12:00
לרכישה התקנה והטמעת מערכת לניהול מסמכים לעיריית אשקלון04/201811/04/2018 12:00
למתן שירותים משפטיים לעיריית אשקלון02/201811/04/2018 12:00
לאספקתמוצרי חשמל לוסדותחינוך ולעירייה10/201811/04/2018 12:00
לאספקת והפעלת טרקטור לניקוי חול בחוף הים באשקלון17/201826/03/2018 12:00
לביצוע סקר שילוט וגביית אגרות שילוט18/201826/03/2018 12:00
​​
מכרזים כלליים