לצפייה / הורדת חוברת המכרז
  
  
פומבי55/2019
28/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
20/08/2019 13:54
  
פומבי33/2019
₪ 400.00
04/09/2019 12:00כלליים19/08/2019 10:40
  
פומבי30/2019
₪ 1,500.00
28/08/2019 12:00כלליים15/08/2019 15:38
  
פומבי42/2019
₪ 5,000.00
28/08/2019 12:00כלליים15/08/2019 09:51
  
פומבי54/2019
22/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/08/2019 08:52
  
פומבי53/2019
22/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/08/2019 08:43
  
פומבי32/2019
₪ 400.00
14/08/2019 12:00כלליים08/08/2019 09:11
  
פומבי
14/08/2019 12:00כלליים05/08/2019 12:35
  
פומבי
12/08/2019 12:00כלליים04/08/2019 09:15
  
פומבי46/2019
12/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
04/08/2019 08:21
  
פומבי
08/08/2019 12:00כלליים
31/07/2019 15:02
  
פומבי
07/08/2019 12:00כלליים23/07/2019 11:41
  
פומבי
31/07/2019 14:00כלליים21/07/2019 14:23
  
פומבי
07/08/2019 12:00כלליים21/07/2019 13:10
  
פומבי25/2019
₪ 400.00
24/07/2019 12:00כלליים14/07/2019 16:05
  
פומבי51/2019
25/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
11/07/2019 14:57
  
פומבי50/2019
25/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
11/07/2019 12:13
  
פומבי43/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:14
  
פומבי44/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:09
  
פומבי45/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:07
  
פומבי47/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:03
  
פומבי49/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:00
  
פומבי03/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
03/07/2019 15:28
  
פומבי
15/07/2019 12:00כלליים03/07/2019 15:08
  
פומבי22/2019
₪ 400.00
10/07/2019 12:00כלליים02/07/2019 15:25
  
פומבי29/2019
₪ 2,000.00
10/07/2019 12:00כלליים01/07/2019 14:40
  
פומבי31/2019
₪ 400.00
24/07/2019 12:00כלליים30/06/2019 09:05
  
פומבי26/19
₪ 2,000.00
10/07/2019 12:00כלליים27/06/2019 15:14
  
פומבי28/2019
₪ 5,000.00
03/07/2019 12:00כלליים24/06/2019 15:32
  
פומבי2/2019
27/06/2019 12:00דרושים / כח אדם
13/06/2019 13:41
1 - 30הבא

דרוש/ה מפעיל/ה בבריכת השחייה העירונית באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:7/2019
תאריך אחרון להגשה:15/08/2019 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

החברה העירונית לתרבות, נוער ספורט ונופש אשקלון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת יחידים העונים על הדרישות ותנאי הסף המפורטים להלן, להציע את מועמדותם לתפקיד מפעיל/ה בבריכת השחייה העירונית ברחוב שד' עופר אשקלון (להלן: "הבריכה העירונית"). 
ההתקשרות עם המועמד שיבחר תהיה בהסכם העסקה שייחתם בינו לבין החברה.

תיאור התפקיד ותנאים:

התפקיד: מפעיל/ה בריכה.
כפיפות: מנהל הבריכה 
היקף משרה: 100%

תנאי סף ודרישות התפקיד:

  • בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתפעול בריכת שחייה.
  • בעל כישורים טכניים לעבודות תחזוקה.
  • בעל תעודת "מציל מוסמך" בתוקף (כולל ריענון בתוקף) – לפחות סוג 1 - יתרון.
  • גמישות בשעות העבודה.

אופן הגשת המועמדות:

  • המעוניינים העומדים בתנאי הסף ודרישות התפקיד מתבקשים להגיש קורות חיים בצרוף אישורים המעידים על ניסיון, תעודות המעידות על השכלה/רישיון והמלצות רלוונטיות, באמצעות דואר אלקטרוני  בלבד: mazkirut@ironitash.org.il.
  • בעת הגשת המועמדות יש לציין בנדון: "מועמדות לתפקיד מפעיל/ה בבריכת השחייה העירונית באשקלון".
  • המועד האחרון להגשת המועמדות הינו עד לא יאוחר מיום 08.08.19 שעה 12:00 .
  • מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדק.
  • במקרה של ריבוי מועמדים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון עד 10 מועמדים מתאימים בלבד. בחירתם תיעשה על סמך המסמכים בלבד, או לאחר ריאיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • מודעה זו נכתבה בלשון זכר, אך מופנית לגברים ולנשים כאחד .

בכבוד רב,
רונית מצליח 
 מנכ"לית החברה ​