לצפייה / הורדת חוברת המכרז
  
  
פומבי55/2019
28/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
20/08/2019 13:54
  
פומבי33/2019
₪ 400.00
04/09/2019 12:00כלליים19/08/2019 10:40
  
פומבי30/2019
₪ 1,500.00
28/08/2019 12:00כלליים15/08/2019 15:38
  
פומבי42/2019
₪ 5,000.00
28/08/2019 12:00כלליים15/08/2019 09:51
  
פומבי54/2019
22/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/08/2019 08:52
  
פומבי53/2019
22/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/08/2019 08:43
  
פומבי32/2019
₪ 400.00
14/08/2019 12:00כלליים08/08/2019 09:11
  
פומבי
14/08/2019 12:00כלליים05/08/2019 12:35
  
פומבי
12/08/2019 12:00כלליים04/08/2019 09:15
  
פומבי46/2019
12/08/2019 12:00דרושים / כח אדם
04/08/2019 08:21
  
פומבי
08/08/2019 12:00כלליים
31/07/2019 15:02
  
פומבי
07/08/2019 12:00כלליים23/07/2019 11:41
  
פומבי
31/07/2019 14:00כלליים21/07/2019 14:23
  
פומבי
07/08/2019 12:00כלליים21/07/2019 13:10
  
פומבי25/2019
₪ 400.00
24/07/2019 12:00כלליים14/07/2019 16:05
  
פומבי51/2019
25/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
11/07/2019 14:57
  
פומבי50/2019
25/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
11/07/2019 12:13
  
פומבי43/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:14
  
פומבי44/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:09
  
פומבי45/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:07
  
פומבי47/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:03
  
פומבי49/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/07/2019 10:00
  
פומבי03/2019
18/07/2019 12:00דרושים / כח אדם
03/07/2019 15:28
  
פומבי
15/07/2019 12:00כלליים03/07/2019 15:08
  
פומבי22/2019
₪ 400.00
10/07/2019 12:00כלליים02/07/2019 15:25
  
פומבי29/2019
₪ 2,000.00
10/07/2019 12:00כלליים01/07/2019 14:40
  
פומבי31/2019
₪ 400.00
24/07/2019 12:00כלליים30/06/2019 09:05
  
פומבי26/19
₪ 2,000.00
10/07/2019 12:00כלליים27/06/2019 15:14
  
פומבי28/2019
₪ 5,000.00
03/07/2019 12:00כלליים24/06/2019 15:32
  
פומבי2/2019
27/06/2019 12:00דרושים / כח אדם
13/06/2019 13:41
1 - 30הבא

מאגר יועצים לחברה העירונית

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:6/2019
תאריך אחרון להגשה:31/12/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:19/06/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מאגר יועצים - תנוס אשקלון 14.5.19.pdf

​הגשה של חומרים למאגר יועצים לחברה העירונית