לצפייה / הורדת חוברת המכרז
  
  
פומבי66/2019
26/12/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/12/2019 09:20
  
פומבי73/2019
26/12/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/12/2019 09:18
  
פומבי72/2019
26/12/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/12/2019 09:13
  
פומבי70/2019
26/12/2019 12:00דרושים / כח אדם
12/12/2019 09:11
  
פומבי40/2019
₪ 500.00
08/01/2020 12:00כלליים09/12/2019 12:43
  
פומבי37/2019
₪ 2,000.00
04/12/2019 12:00כלליים18/11/2019 14:32
  
פומבי50/2019
₪ 2,500.00
20/11/2019 12:00כלליים14/11/2019 09:23
  
פומבי49/2019
₪ 2,500.00
20/11/2019 12:00כלליים14/11/2019 09:21
  
פומבי48/2019
₪ 2,500.00
20/11/2019 12:00כלליים14/11/2019 09:18
  
פומבי
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
10/11/2019 13:31
  
פומבי
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
10/11/2019 08:33
  
פומבי68.2019
21/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
07/11/2019 13:10
  
פומבי
13/11/2019 16:00כלליים05/11/2019 12:21
  
פומבי
06/11/2019 16:00כלליים04/11/2019 10:42
  
פומביק 22/19
20/11/2019 12:00כלליים31/10/2019 16:03
  
פומבי61/2019
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
31/10/2019 08:52
  
פומבי59/2019
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
31/10/2019 08:48
  
פומבי58/2019
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
31/10/2019 08:44
  
פומבי65/2019
14/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
31/10/2019 08:38
  
פומבי67/2019
21/11/2019 12:00דרושים / כח אדם
31/10/2019 08:35
  
פומבי
20/11/2019 12:00כלליים29/10/2019 13:52
  
פומבי
20/11/2019 12:00כלליים23/10/2019 15:58
  
פומבי64/2019
24/10/2019 12:00דרושים / כח אדם
06/10/2019 09:30
  
פומבי63.2019
24/10/2019 12:00דרושים / כח אדם
02/10/2019 12:47
  
פומבי42/2019
₪ 1,500.00
30/10/2019 12:00כלליים19/09/2019 12:29
  
פומבי33/2019
₪ 400.00
25/09/2019 12:00כלליים16/09/2019 12:20
  
פומבי46/2019
₪ 5,000.00
18/09/2019 12:00כלליים16/09/2019 09:59
  
פומבי44/2019
₪ 1,500.00
30/10/2019 12:00כלליים15/09/2019 09:28
  
פומבי39/2019
₪ 1,000.00
02/10/2019 12:00כלליים11/09/2019 11:00
  
פומבי62/2019
24/09/2019 12:00דרושים / כח אדם
05/09/2019 14:59
1 - 30הבא

מאגר יועצים לחברה העירונית

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:6/2019
תאריך אחרון להגשה:31/12/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:19/06/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מאגר יועצים - תנוס אשקלון 14.5.19.pdf

​הגשה של חומרים למאגר יועצים לחברה העירונית