מטפלות/ סייע/ת פדגוגי/ת במילוי מקום (קריאות עפ"י הצורך) במוסדות החינוך המיוחד במינהל החינוך

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:43/2020
תאריך אחרון להגשה:29/07/2020 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

תיאור התפקיד:

 • עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הדידקטי (פלקטים, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם המורה/הגננת ובאחריות
 • סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמיד/ים, על פי הנחיית המורה/  הגננת והנהלת בית הספר
 • סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד/ים משולב/ים ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא-רפואי והנהלת בית הספר
 • הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית
 • ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים ובהתאם לתכנית הלימודים האישית שלו (תל"א)
 • מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הייעוצי והטיפולי והנהלת בית הספר
 • דאגה לניקיונו האישי של התלמיד/ה, לניקיון סביבתו ולשלומו לרבות החלפת טיטולים במקרה הצורך
 • סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה
 • טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי ההנחיות של הנהלת בית הספר
 • קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר/לגן הילדים והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות
 • מעורבות בחיי בית הספר או הגן, ובכלל זה הצטרפות לישיבות צוות בית הספר/הגן והשתתפות בפעילויות אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית, על פי הצרכים.
 • ביצוע מטלות שונות בהתאם להנחיות הממונים.

  דרישות התפקיד:

 • השכלה תיכונית 12 שנות לימוד
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
 • תעודת יושר מהמשטרה.

כישורים:

 • אחריות, הפעלת שיקול דעת ומוטיבציה.
 • בעל/ת יכולת לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה.
 • אוהבת לעבוד עם ילדים
 • נמרצת מסודרת ובעלת יכולת תכנון והכלה
 • נכונות  לעבודה  מעבר לשעות העבודה המקובלות במקרים שבהם תידרש
 • יכולת, הסברה, סובלנות וסבלנות ואסרטיביות.

מתח דרגות:  4-7

הערות

העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד

פניות מתאימות בלבד תעננה.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני
(מפורסם בגוף המכרז), קו"ח, תעודות והמלצות, למח' הדרכה והעסקה , ת.ד 9001     
פקס 08-6792556, michrazim@ashkelon.muni.il

מועמדים שלא יגישו את כל  המסמכים הנדרשים כולל תעודות להוכחת עמידה בתנאי הסף, ייפסלו ולא יובאו לדיון.
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון.

עד יום   29/07/2020  בשעה 12:00     
                           תומר גלאם, ראש העיר ​