מנהל מחלקת חינוך יסודי במשרה מלאה במנהל החינוך

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:41/2020
תאריך אחרון להגשה:16/07/2020 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת מצד הרשות על תקינות ואיכות פעולת מוסדות החינוך בגילאי היסודי הפועלים במסגרת או מטעם או בחסות הרשות, וכן על תקינות ואיכות התהליכים הארגוניים והחינוכיים, התוכניות, הפעילויות והפרויקטים, המתקיימים בתוך מוסדות חינוך אלה.
 • אחריות על התנהלותם של מוסדות החינוך הרשותיים בגילאי היסודי על-פי נהלי משרד החינוך והעירייה, לאורם של יעדים ברורים ותוך שאיפה אליהם, ובסטנדרטים פדגוגיים-מקצועיים נאותים.
 • אחריות כלפי הנהלת העירייה ותושבי העיר להישגים החינוכיים במערך החינוך היסודי של מערכת החינוך העירונית, ולהתקדמות בתהליכי ההשגה של יעדים פדגוגיים כלליים ועירוניים.
 • אחריות על התנהלותם של מוסדות החינוך הרשותיים בגילאי היסודי בסטנדרטים גבוהים וראויים של שירותיות כלפי ילדי העיר והוריהם. טיפול בבעיות ופניות הורים כערכאה גבוהה מחוץ ומעל לבתי-הספר.
 • אחריות על ייזום, פיתוח, תכנון, ניהול כולל, יישום, בקרה והערכה, של פעילויות, תוכניות עבודה, תקציבים, ומשאבים, לאורך שנת העבודה, בתחומי מערך החינוך היסודי בעיר.
 • אחריות על זיהוי וניתוח צרכי הילדים והמוסדות במערך החינוך היסודי הרשותי, ועל פיתוח והעמדת המענים המתאימים להם, במתכונות ובהיקפים המיטביים האפשריים. בכלל זה אחריות להעמדת המענים לילדים בעלי אפיונים ספציפיים.
 • אחריות על העמדת התמיכה הנחוצה והמתחייבת מצד הרשות כלפי מוסדות החינוך בגילאי היסודי, במישורים של לוגיסטיקה, תפעול, תחזוקה טכנית, מתקנים, שירותים ומשאבים פיסיים, כוח-אדם, וכו'.
 • אחריות על חלוקת התקציב והקצאתו בין המוסדות ובין הצרכים השונים של המוסדות והילדים שבמערך החינוך היסודי הרשותי.
 • אחריות על תהליכי הרישום והשיבוץ למוסדות החינוך של גילאי היסודי בעיר, כולל ניהול בפועל של כלל הפעילויות הנוגעות לתהליכים אלה. בכלל זה: אחריות להקצאת תקני מצבה לכיתות ולבתי-הספר השונים, מתוך יישום של המדיניות והעקרונות לניהול הרישום והשיבוץ, המוכתבים מצד מנהל אגף החינוך.
 • אחריות על העסקתם ותפקודם, ועל ניהולם מנקודת המבט של משאבי אנוש, של בעלי תפקידים במערך החינוך היסודי אשר מועסקים על-ידי העירייה.
 • תכנון קדימה, פיתוח תשתיות, וכן פיתוח, קידום וניהול יישום של תוכניות הערכות ובינוי בגזרה של מוסדות החינוך הרשותיים לגילאי היסודי בעיר, (לצד ובמשותף עם גורמי הבינוי ושאר הגורמים הרלוונטיים ברחבי העירייה).
 • אחריות ומחויבות להתנהלות מתואמת מול ועם משרד החינוך, נציגיו, ואנשיו שבמוסדות החינוך היסודי שבעיר.
 • אחריות ומחויבות להתנהלות מתואמת מול ועם מנהלי המחלקות המקבילות באגף החינוך, ועם שאר היחידות שבמינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט, הכל – בכפיפות, בתאום ובשיתוף ולפי הנחיות מנהל אגף החינוך.
 • מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונה.

דרישות סף:

 • תואר ראשון + תעודת הוראה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.
 • ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי.
 • ניסיון ניהולי של 7 עובדים או יותר במשך 5 שנים לפחות.

כישורים:

 • בעל אוריינטציה חינוכית חזונית וגישה ערכית.
 • ניסיון ויכולות גבוהות בתחומי הניהול.
 • ידע ומקצועיות עשירים בתחומי החינוך והפדגוגיה.
 • מחויב לאיכות וסטנדרטים גבוהים של ביצוע ושל הישגים.
 • ישר, ומחויב לשקיפות וביקורת.
 • מסודר, בעל חשיבה מובנית, וראיה מערכתית וארגונית.
 • גישה אישית ויחסי אנוש מצוינים.
 • בעל יכולת הקשבה ואסרטיביות.
 • יכולת ומוטיבציה לעבודה בצוות.
 • יכולת עבודה מתוקשבת
 • כושר ביטוי מצוין בכתב ובע"פ.
 • אחראי, מסור, גמיש, ומשקיען מעל ומעבר.

דירוג: מנהל מחלקה – מינהלי / חינוך משלים (בהתאם לתעודות) / הסכם מנהלי מחלקות חינוך (מותנה בעמידה בתנאי ההסכם)​

הערות

העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד.
פניות מתאימות בלבד תעננה.
מועמדים מתאימים יפנו, בצירוף טופס הגשת מועמדות, צילום ת"ז ,
 קו"ח , תעודות והמלצות 
למחלקת  הדרכה והעסקה באגף משאבי אנוש
ת.ד 9001/ פקס 08-6792556
מייל:michrazim@ashkelon.muni.il
עד ליום     16/07/2020    בשעה: 12:00
תומר גלאם , ראש העיר ​