טיאוט טניקוי רחובות באזור הצפון בעיר אשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:16/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 5,000.00
תאריך אחרון להגשה:29/07/2020 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:12/07/2020 14:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:חוברת מכרז טיאוט רחובות צפון.pdf
טופס תשלום:מענה לשאלות הבהרה מכרז טאוט וניקיון רחובות אזור צפון.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

דוא"ל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ,ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 5,000 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 29/07/20  שעה 12:00.