לבורנט/ית במשרות משתנות,במנהל החינוך

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:68.2019
תאריך אחרון להגשה:21/11/2019 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

תיאור התפקיד:

 • ניהול מעבדה בביה"ס על פי הנחיות משרד החינוך,הנהלת ביה"ס ועל פי כל דין.
 • אחריות על קיום אמצעי בטיחות מתאימים במעבדה,כחוק.
 • אחריות על התרעה מפני מפגע בטיחותי.
 • אחריות על פיקוח כללי הבטיחות בעת הפעלת המעבדה.
 • אחריות על פינוי חומרים פסולים מן המעבדה.
 • פיקוח על אופן השימוש בציוד מעבדה וחומרים ומניעת גישה לבלתי מורשים.
 • אחזקה של ציוד מעבדה וניהול מלאי החומרים,לצורכי זמינות ובטיחות.
 • שיבוץ של שעות מעבדה לפי מורים וכיתות.
 • הפעלת המעבדה בשעות הלימודים והכנת חומרים,כלים וציוד לפעילויות המעבדה.
 • מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונים.

  דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחומי המדעים או תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכמיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם או תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכמיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
 • ללא רישום פלילי והעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • ידע בעבודה עם מחשב.
 • יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

  כישורים נדרשים:

 • אחריות ומוטיבציה גבוהה.
 • אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכאנית
 • יכולת ארגון ותכנון, יכולת פתרון בעיות.
 • יחסי אנוש טובים.
 • נכונות לעבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

 מתח דרגות: 7-9+ בדרוג הלבורנטים​

הערות

העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד.
מועמדים שלא יגישו את כל  המסמכים הנדרשים כולל תעודות להוכחת עמידה בתנאי הסף, ייפסלו ולא יובאו לדיון.
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון.
מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני (מפורסם באתר עיריית אשקלון), קו"ח, תעודות והמלצות,
למח' הדרכה והעסקה , ת.ד 9001/ פקס 08-6792556
michrazim@ashkelon.muni.il
עד יום :        21/11/19  שעה 12:00

         תומר גלאם ראש  העיר ​