קול קורא להקמת מאגר גוררים מורשים לביצוע שירותי גרירת גרוטאות רכב

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:ק 22/19
תאריך אחרון להגשה:20/11/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:13/11/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מסמכי קול קורא מאגר גוררים.pdf
לפרטים נוספים:

טלפון: 08-6748754

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות לקול קורא הנ,ל.

את ההצעות יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: mikrazim@ashkelon.muni.il