יועץ משפטי לעירייה - תפקיד סטאטוטורי

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:67/2019
תאריך אחרון להגשה:21/11/2019 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

תיאור התפקיד:

 • הבטחת חוקיות ותקינות פעילות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כל דין.
 • ייעוץ משפטי ברשות מקומית ומתן חוות דעת משפטית לראש הרשות וסגניו, לוועדות , לעובדי הרשות  בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם ברשות.
 • ייצוג הרשות בהליכים / נושאים משפטיים בכל הערכאות המשפטיות ובפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים שונים ברשות ומחוצה לה.
 • ראש התביעה העירונית, קביעת מדיניות התביעה בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות
 • ניהול השירות המשפטי ברשות מקומית, יעוץ והנחייה של בעלי התפקידים , פיקוח על פעילות העירייה במתבצעת על פי הדין הקיים.
 • הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית
 • הצגת תכנים מקצועיים מתחום אחריותו בפני גורמים מקצועיים
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונה.

דרישות סף:

 • בעל תואר ראשון במשפטים
 •  5 שנות ניסיון לפחות בניהול והנחיית עובדים מקצועי
 • ניסיון מקצועי מוכח  של 8  שנים לפחות בתחום המשפט האזרחי / מנהלי / מוניציפלי / פלילי/ תכנון ובנייה. יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.
 • רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
 • העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה  קלון
 • היועמ"ש יחויב לסיים קורס יועצים משפטיים ברשויות מקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינוי, (עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס )
  • הגבלת כשירות:
 • יועץ משפטי של רשות מקומית לא יוכל לשמש במקביל גם כתובע מטעם הוועדה המחוזית של אותו מרחב תכנון.
 • יועץ משפטי של אחת מהרשויות המרחביות הכלולות במרחב התכנון המקומי של ועדה מקומית מרחבית, לא יוכל לשמש במקביל כתובע מטעם הוועדה המקומית המרחבית.

דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות האופיס

כפיפות מנהלתית לראש הרשות, בהליכים פליליים היועמ"ש מונחה מקצועית ע"י היועמ"ש לממשלה.
מתח דרגות: חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.​

הערות

העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד
פניות מתאימות בלבד תענינה.
מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני
(מפורסם באתר עיריית אשקלון), קו"ח, תעודות והמלצות,
למח' הדרכה והעסקה , ת.ד 9001/ פקס 08-6792556
michrazim@ashkelon.muni.il
עד יום  __21.11.2019_שעה 12:00
תומר גלאם,   ראש  העיר​