לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות ברחבי העיר באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:50/2019
עלות רכישת המכרז:₪ 2,500.00
תאריך אחרון להגשה:20/11/2019 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:07/11/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:מכרז פומבי 2019 50 פינוי גזם וגרוטאות30-10.pdf
טופס תשלום:תשובות לשאלות הבהרה מכרז פינוי גזם וגרוטאות.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון:08-6748754

מייל: mikrazim@ashkelon.muni.il

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל במחלקת המכרזים בבניין העירייה ברחוב הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 2,500 ש"ח אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 20/11/2019 שעה 12:00