קול קורא ליצירת מאגר יועצים למתן שירותי יעוץ וליווי מול משרדי ממשלה

סוג המכרז:פומבי
תאריך אחרון להגשה:20/11/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:קול קורא יועצים אזור עדיפות א.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות לקול קורא הנ"ל.

את ההצעות יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת : mikrazim@ashkelon.muni.il עד ליום 20/11/19 שעה 12:00.