פסיכולוג/ית באחוזי משרה משתנים בשירות הפסיכולוגי באשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:57/2019
תאריך אחרון להגשה:16/09/2019 12:00
קטגוריה:דרושים / כח אדם

דרישות התפקיד:

בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית*, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
או בעל תואר אקדמאי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית באוניברסיטה בארץ,  למעט עבודת תזה (גמר), או  מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.
             או  בעל תואר שני בפסיכולוגיה (במגמה לא יישומית) מאת מוסד שהוכר כמוסד
             להשכלה גבוהה, או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות
            ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל. אשר סיים בהצלחה את
            לימודי ההשלמה בפסיכולוגיה חינוכית.

  • לימודיים ישומיים בפסיכולוגיה הכוללים התנסות מעשית בטיפול ובאבחון פרטני (פרקטיקום) וקורס מלווה מחייב להתנסות מטעם המוסד האקדמי (4 נק"ז לפחות).


    השפ"ח מוכר ע"י משרד הבריאות לצרכי התמחות חינוכית
                                 הדרכה וליווי מקצועי מובטחים

הערות

העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד

פניות מתאימות בלבד תענינה.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני
(מפורסם באתר עיריית אשקלון), קו"ח, תעודות והמלצות,
למח' הדרכה והעסקה , ת.ד 9001/ פקס 08-6792556
michrazim@ashkelon.muni.il

עד יום  __16.09.2019_שעה 12:00
              
תומר גלאם,   ראש  העיר​