קול קורא ליצירת מאגר יועצים כלכליים עבור עיריית אשקלון

סוג המכרז:פומבי
תאריך אחרון להגשה:27/12/2020 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:01/08/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:קול קורא כלכלי.pdf
לפרטים נוספים:

טלפון : 08-6748754

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות לקול קורא הנ"ל.

את ההצעות יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת : mikrazim@ashkelon.muni.il