שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

תכנון אסטרטגי

מטרות האגף לתכנון אסטרטגי:
לאגף לתכנון אסטרטגי יעד עיקרי והוא לסייע למקבלי החלטות בעיריית אשקלון לקבל החלטות על בסיס מידע, עובדות והגיון. המפתח לקבלת החלטות נכונות הוא ידיעת המצוי וידיעת הדרוש.
מטרתו של האגף היא להרחיב את הבסיס לקבלת ההחלטות מתכנון פיסי בלבד להכללת גורמים דמוגרפים, חברתיים וכלכליים, כאשר ההחלטות התכנוניות אמורות להתבסס על חשיבה ארוכת טווח וקצרת טווח.

תיאור האגף לתכנון אסטרטגי:
האגף לתכנון אסטרטגי הוא גוף מטה. קהל היעד של היחידה הוא הנהגת העירייה ומנהלי האגפים והמחלקות בעירייה. קהל היעד הרחב של היחידה כולל מנהלי בנקים, מנהלי קופות חולים, סטודנטים, אנשי פיתוח פרויקטים, עיתונים, נציגי משרדי ממשלתי ורשויות מקומיות, ומבקרים מחוץ לארץ כולל קבוצות מקצועיות בתחומים קשור לחוסן וביטחון פנים, איכות השירות, GIS, ופיתוח העיר אשקלון.

 תפקידי האגף:

 • השתתפות בתהליך קבלת החלטות בדבר עתיד העיר
 • סיוע בתרגום החזון העירוני לשלבים תפעוליים
 • סיוע בזיהוי הסוגיות הקריטיות לפיתוח העיר
 • הכנת הקרקע לקראת קבלת החלטות אסטרטגיות בדבר כיווני התפתחות העיר
 • סיוע בשילוב פרויקטים והחלטות שוטפות עם יעדים ארוכי טווח
 • וידוא רצף תכנוני על פני פרויקטים בודדים ועל פני תקופות זמן
 • עריכת תמונה של מגמות עירוניות הכוללת: דמוגרפיה, שימושי קרקע, פיתוח כלכלי, ובעיות חברה. כמו כן, בניית תסריטים אפשריים של התפתחות העיר
 • בחינה, ניתוח, ולווי פרויקטים של פיתוח החשובים לעיר
 • סיוע בניית מערכות מעקב והערכה כדרך לשיפור קבלת החלטות עתידיות וחלוקת משאבים עתידיים
 • פיתוח אלטרנטיבות, אופציות וניתוח השלכות.

 השירותים עליהם אחראית היחידה:
היחידה אחראית על 4 תחומים עיקריים:

 • פיתוח ושימוש במערכת לסיוע לקבלת החלטות על בסיס GIS
 • השתתפות בצוותי תוכניות אב שונות וחידוש פרויקט תוכנית המתאר הדינאמית, ככלי עזר לקבלת החלטות אסטרטגיות בדבר כיווני התפתחות העיר.
 • קידום ושיתוף פעולה בפרויקטים בינלאומיים
 • השתתפות בתהליך שיפור איכות שירותי העירייה לציבור.
עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים