שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

מבקר העירייה

שם מבקר העירייה: אריאל גמליאל

תפקידיו של מבקר העירייה:

  • תפקידו של מבקר העירייה הוא לדאוג שכל עובדי הרשות ונבחריה יפעלו על פי החוק ועל פי כללי המינהל התקין .
  • מבקר העירייה מבצע ביקורת בתחומים שונים ברשות כגון מנהל כספים, כוח אדם .
  • החוק מקנה למבקר העירייה מעמד מיוחד ומאפשר לו אי תלות בגורמים הנתונים לביקורתו .
  • הנושאים שהמבקר מחליט לבקר נקבעים על פי שיקול דעתו, או על פי דרישת ראש העירייה, או על פי המלצת ועדת הביקורת .
  • המבקר רשאי לבצע פעולות ביקורת גם במוסדות או בתאגידים שהעירייה משתתפת ביותר מ-10% מהתקציב שלהם, או משתתפת במינוי הנהלתם .
  • המבקר מגיש לראש העיר דוח על ממצאי הביקורת שערך כולל פרסום מסקנות והמלצות על פי שיקול דעתו .
  • הדוח מובא לדיון בוועדת הביקורת ואחר כך לדיון ולאישור מועצת העירייה. מתבצע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו ואשר פורסמו בדוח המבקר .
  • מבקר העירייה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה ובכל ועדה מוועדותיה, או בוועדותיו של גוף עירוני מבוקר .
  • מבקר העירייה מוסמך לדרוש כל מסמך הנמצא ברשות ראש העירייה, נבחרים, עובדי הרשות, ראש המועצה הדתית ונבחריה ומכל גוף עירוני מבוקר, אשר דרוש לו לצורך ביקורת .

פרטי התקשרות:

טלפון: 08-6792371
פקס:  08-6792517 
דואל:  ariel-g@ashkelon.muni.il

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים