שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

נציב תלונות הציבור

 
הנציב משמש כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. משרד הנציב  פועל במדיניות של "דלת פתוחה", הנציב מייצג את הפונים בפני אגפי העירייה השונים ומטפל במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, תודות ותלונות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית בהם: הנדסה ובנייה, מיסים והיטלים, בעיות חניה ופיקוח, איכות הסביבה, שיפור פני העיר, חינוך ורווחה ועוד.

הנציב מאפשר לתושבים מגוון דרכי התקשרות(דואר, פקס, פנייה ישירה למשרד) . כל פניה המתקבלת במחלקה, נרשמת ומטופלת.
ניתן לקיים פגישות אישיות עם נציב תלונות הציבור (ביוזמתו או/ובתיאום טלפוני מראש.)

הנציב אחראי על הטיפול בתלונות שהתקבלו מהציבור ומסייע לתושב לקבל את השירות המגיע לו על פי החוק והנהלים והוא פועל למניעת הישנות עוולות שנגרמו לפונה.

במשרד הנציב יש מאגר תלונות ציבור ממוחשב, לכל תלונה המתקבלת נפתח תיק פעיל ומכתב התלונה מועבר למחלקה הרלוונטית. לאחר שמתקבלת תשובה, הנציב בודק אותה ועל פי שיקול דעתו הוא מזמן את הנוגעים בדבר או מסייר בשטח ומשיב למתלונן תשובה מסכמת בניסיון להביא לפיתרון הבעיה שהועלתה בתלונה.

תושבים המבקשים  להפנות  תלונות / פניות  למשרדו של נציב  תלונות הציבור  :

  • בדואר  האלקטרוני לכתובת :   tlunot-t@ashkelon.muni.il  בכל פנייה על הפונה לציין את שמו המלא ,כתובת מגוריו  ומספר טלפון או/ומספר טלפון  נייד. ללא פרטים  אלה לא תטופל  הפנייה/תלונה.
  • למשלוח דואר יש לשלוח  לכתובת :  רחוב הגבורה 7 , מרכז נפתי ,ת.ד. 9001 אשקלון  78190.  בכל פנייה  על הפונה לציין את שמו המלא ,כתובת מגוריו  ומספר טלפון או/ומספר טלפון  נייד. ללא פרטים  אלה  לא תטופל  הפנייה/תלונה.
  • לבירורים  בתלונות  שהוגשו  לנציב תלונות הציבור  יש לברר  בטלפון  מספר 08-6792397 בימים:  א-ה  בשעות  12:00- 9:00


בברכה  ובכבוד

משה שמואל
אמרכל
ונציב תלונות הציבור

 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים