שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

מועצת העיר 

תמונהמסנןתיאורמסנן
תומר גלאםתומרגלאם
ראש העיר בפועל , חבר סיעת כולנו
סופיה בייליןסופיהביילין
מ"מ ראש העיר בפועל, חברת סיעת צדק חברתי, ממונה על המנגנון,קליטת עליית,תיירות, קשרי חוץ מול חבר העמים,תרבות הדיור, אירועים בקרב יוצאי חבר העמים, דוברות ומדיניות הפרסום, פעילות פנאי לגיל השלישי בקרב יוצאי חבר העמים.
רמי סופררמי סופר

סגן ראש העיר בפועל , חבר מועצת העיר סיעה: עיר אחת, ממונה על הרווחה וצרכים מיוחדים, פעילות השוק העירוני, בניית בית ספר לבעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם הממונה על החינוך

יורם שמעון שפריורם שמעוןשפר
סגן ראש העיר בפועל, חבר מועצת העיר, סיעה: אחדות בתכלית; ממונה על מינהל הנדסה,איכות הסביבה ושותפות הערים בולטימור-אשקלון
משה אטיאסמשהאטיאס

המשנה לראש העיר בפועל, חבר מועצת העיר, סיעה: צעירי אשקלון; ממונה על האירועים,הצעירים,מינהלת הסכם הגג,מסחר,תעסוקה ותעשייה

יורי ברנטיוריברנט

המשנה לראש העיר בפועל, חבר מועצת העיר, סיעה: צדק חברתי;ממונה על הפיקוח והאכיפה העירונית

חידהרי

המשנה לראש העיר בפועל, חבר מועצת העיר, סיעה: אחדות בתכלית; ממונה על ערכים, זהות ותודעה יהודית

בוריס מנורבוריסמנור

משנה לראש העיר בפועל, חבר מועצת העיר, סיעה: אשקלון בינתנו: ממונה על החינוך והמצוינות

יוסי כהןיוסיכהן
חבר מועצה ממונה על הספורט
יוחאי יפרחיחאי יפרח

חבר מועצה ממונה על החופים

דוד בן אברהםדודבן אברהם
 חבר מועצת העיר, סיעה: אשקלון ביתנו;ממונה על האירועים לציבור העולים
שרה זכריהשרהזכריה
חברת מועצת העיר, סיעה: הכוח לגימלאים; ממונה על הגימלאים
יעקב אביטןיעקבאביטן

חבר מועצת העיר, סיעה: ש"ס; חבר ועדת המכרזים

יורם מכלוףיורםמכלוף

חבר מועצת העיר, סיעה: ש"ס;

שמעון יורם לוגסישמעון יורםלוגסי

חבר מועצת העיר, סיעה: ש"ס;

איתמר שמעוניאיתמרשמעוני
חבר מועצה
אפרים מוראפריםמור

חבר מועצת העיר, סיעה: אשקלון תנצח

בני וקניןבניוקנין

חבר מועצת העיר, סיעה: אשקלון בתנופה,

שלמה כהןשלמהכהן

חבר מועצת העיר, סיעה: אשקלון בתנופה,

ריקי שיריקישי

חברת מועצת העיר, סיעה: אשקלון תנצח

מיריי אלטטמירייאלטיט

חבר מועצת העיר, סיעה: יו"ר סיעת דור העתיד

אברהם עשוראברהםעשור

חבר מועצת העיר, סיעה: אגודת ישראל

מישל בוסקילהבוסקילהמישל
חבר מועצת העיר, סיעה: הליכוד
עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים