שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דבר ראש העיר
מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

הנדסה

שדרות בר-כוכבא ונוף אל הים

מהנדס העיר אחראי על:

  • תכנון העיר
  • רישוי ופיקוח על הבנייה
  • נכסי העירייה
  • ביצוע כבישים, מבנה ציבורי וחינוך

מהנדס העיר משמש גם כמהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועדת המשנה שלה וחבר ברשות רישוי מקומית.

בתוקף תפקידו המהנדס מייצג את העירייה מול ועדות תכנון ארציות ומחוזיות ומשרדי ממשלה בנושאים בהם הוא עוסק.

  

 

אתר GIS

 

 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים