שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דבר ראש העיר
מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

מינהל החינוך - מחלקת רישום לגני ילדים ובתי ספר 

תשלום ביטוח תלמידים בגנים ושיבוצים סופיים - גני ילדים, כיתות א' וחט"ב לשנה"ל תשע"ח:
לצפייה בשיבוץ הילד ותשלום ביטוח תלמידים בגנים:

     לשימושך, קישורים למידע רלוונטי !

    תשלומים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי!

    שנתונים וזכאויות לרישום

סוג גן  זכאות לרישום  מועד הודעת השיבוץ  מועד הגשת הערר  מועד תשובות הערר 
 טרום טרום חובה

 01/01/2014-31/12/2014

27/04

27/04-10/05

04/06

 טרום חובה

 01/01/2013-31/12/2013

27/04

27/04-10/05

04/06

 חובה

 01/01/2012-31/12/2012

27/04

27/04-10/05

04/06

 כיתות א'

 01/01/2011-31/12/2011

27/04

27/04-10/05

10/06

 * חריגי גיל רך: ילדים שנולדו עד 15.01.2015 (כולל). יובהר, על ילדים חריגי גיל, לא חלה חובת הלימוד. על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו  ע"י משרד החינוך, לרבות הגשת מסמכים נדרשים. (הורים שבקשתם תאושר, מחויבים בתשלום שכר לימוד מלא). 

קישור לפרסום, יום חשיפה בגני הילדים העירוניים.

מועד הרישום לגני ולכיתות א'
מיום ראשון, 29 בינואר 2017 (ב' בשבט תשע"ז), ועד יום שישי, 17  לפברואר 2017  (כ"א בשבט תשע"ז) כולל.
רישום לגני הילדים וכיתות א', יתבצע באתר האינטרנט העירוני בלבד!

שימו לב! הרישום למוסד שאינו רשמי יתקיים מיום ראשון, 29 בינואר 2017 (ב' בשבט תשע"ז), ועד יום שישי, 17 לפברואר 2017 (כ"א בשבט תשע"ז) כולל. על ההורה לפנות לגוף המפעיל כדי לבצע רישום פרונטלי. יש להעביר למוסדות החינוך העצמאי צילום ת.ז. של שני ההורים ולמלא במוסד עצמו את טופס נספח ד'. השלמת הרישום תעשה באמצעות הגוף המפעיל ומחלקת הרישום.

רישום

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט שיהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד. לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום. הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות תלמיד\ה
 • מספר זהות הורה
 • בחירת גיל לימוד

לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.

את המסמכים הנדרשים, יש לצרף במעמד הרישום (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכדומה).
טעינת המסמכים - במהלך תהליך הרישום באינטרנט יש אפשרות לסרוק ולצרף את הטפסים הנ"ל. ניתן למצוא את הטפסים גם בטפסי החינוך.

לתשומת ליבכם: כתובת האימייל הינו שדה חובה, בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי התקבלה הודעה בתיבת הדוא"ל שלכם המאשרת את בקשת הרישום. כמו כן, ההורה יקבל מסרון עם פירוט הבקשה. ניתן להדפיס את בקשת הרישום.
 
לרשות התושבים שאין להם גישה לאינטרנט, ניתן יהיה לקבל סיוע במזכירות המרכזים הקהילתיים בתקופת הרישום בלבד (עד 17/02) במקומות הבאים:

 • מרכז קהילתי ברנע
  כתובת : רח' הר כנען
  ימי פעילות: א׳-ה׳
  שעות פעילות: 08:30-12:30, 16:30-20:00
  טלפון: 08-6731941
 • מרכז קהילתי בית ווסק
  כתובת : רח' יוהנסבורג – אפרידר
  ימי פעילות: א׳-ד׳
  שעות פעילות: 08:30-12:00 , 13:00-19:30
  בימי ה׳ שעות פעילות: 13:00-18:30
  טלפון: 08-6738170
 • מרכז קהילתי שפירא
  כתובת : רח' שפירא 13 א' – שכ' שמשון
  ימי פעילות: א׳-ה׳
  שעות פעילות: 08:00-13:00 , 16:00-19:00
  טלפון: 08-6761894
 • מרכז קהילתי נווה אילן
  כתובת : רח' אריה 7 – נאות אשקלון
  ימי פעילות: א׳-ה׳
  שעות פעילות: 08:30-18:30
  טלפון: 08-6755914
 • מרכז קהילתי נווה דקלים
  כתובת : יהדות ספרד 13 – נווה דקלים
  ימי פעילות: א׳, ב׳, ד׳, ה׳
  שעות פעילות: 08:30-12:30 , 16:00-20:00
  בימי ג׳ שעות פעילות: 08:30-16:00
  טלפון: 08-9398795
 • מרכז שרות לתושב
  כתובת: רח' ביאליק 32 , שכ' שמשון
  בימים א׳, ב׳, ד׳, ה׳ בין השעות : 9:00-11:00 וגם
  15:00-17:00 אחה"צ
  בימי ג' בין השעות: 8:30-11:00 , 16:00-19:00 .
  שימו לב: בתקופת הרישום, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המחלקה.

רישום לכיתה א'

כחלק מהמגמה להתחדשות עירונית וחיזוק החינוך הציבורי, העיר אשקלון בחרה לקחת חלק בתכנית "מרחבי חינוך". במסגרת התכנית, תתאפשר בחירת הורים מבוקרת באמצעות פתיחה הדרגתית של אזורי הרישום בעיר, יחד עם פיתוח ייחודית בית ספרית פדגוגית וערכית.
להובלת התהליך הוקמה מינהלת עירונית שבה לוקחים חלק - מינהל חינוך ותנו"ס, מנהלי בתי"ס, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, מפקחים והנהגות הורים. מינהלת זו פועלת לגיבוש מודל בחירה המתאים לצרכים העירוניים ובחירת הקריטריונים לשיבוץ.
מהו מודל הבחירה המבוקרת?
מודל יישובי המאפשר להורים לבחור על פי תפיסת עולמם ולאור הצרכים המתאימים לילדם, תוך שמירה על העיקרון של שוויון הזדמנויות ואינטגרציה חברתית. המודל פועל יחד עם מנגנון שיבוץ מוסכם, בעל עקרונות ותבחינים שקופים ושומר על טובת הכלל והתייחסות לצרכי הפרט.
בשלב הראשון, נבנה מודל בחירה לבתי הספר הממלכתיים היסודיים. לצורך כך חולקה העיר לאשכולות. בכל אשכול מספר בתי ספר, אותם ההורה ידרג בהתאם להעדפותיו.
להלן האשכולות שיפתחו בשנה"ל תשע"ח:

 • אשכול שמשון, בתי ספר: ארלוזורוב, דקל, הראל, רותם.
 • אשכול אפרידר, בתי ספר: בית יחזקאל, אילנות.
 • אשכול נווה הדרים, בתי ספר: כוכב הצפון, נאות אשקלון, נווה דקלים.
 • אשכול ברנע, בתי ספר: נוף ים א', נוף ים ב'.
 • אשכול ברנע הצפונית, בתי ספר: מצפה ברנע, פסגות, רמת כרמים.
  *  תושבי ברנע הצפונית יוכלו לבחור גם מאשכול ברנע ואשכול שמשון.
  קריטריון בחירת האשכולות, לא כולל הסעות.

קישור לפרסום, ימים פתוחים בבתי הספר

 ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו בדוא"ל  המופיע bkrishum@ashkelon.muni.il.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם.
שימו לב! ההרכב סופי של גיל הגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לבקשות הרישום בפועל.
 
מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים בפועל.
 • תעודת זהות שתכלול את הספח שבו פרטי הילד בלבד לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

 אם אתם עונים על אחד הקריטריונים הללו, עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

תושבים הגרים בשכירות  חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר, שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה. החוזה חתום ע"י עו"ד .
דירה בבנייה או בקנייה חוזה חתום על ידי עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ -1 באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.
תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם כתב הצהרה חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום, אליו יצורף חוזה השכירות ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה מתגורר הילד בפועל או תצהיר חתום ע"י עו"ד / בית משפט.
מיופה כוח תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.
תושבים חדשים בעיר טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך. אישור ארנונה/ חוזה בהתאם לכתוב מעלה וכן גיליון ציונים לתלמיד. לתלמידים בחינוך המיוחד, יש לצרף בנוסף פרוטוקול ועדת השמה, חו"ד מיועץ בית הספר ודו"ח פסיכולוגי. ניתן לבצע רישום ולצרף את המסמכים, גם באתר הרישום.
רישום למוסד מוכר שאינו רשמי על ההורה לפנות למזכירות בית הספר ולבצע את הרישום במועדי הרישום המצוינים (יש למלא טופס נספח ד' באמצעות הגוף המפעיל).
**הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב 1992) 
(רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)
כתב הצהרה והתחייבות חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום.
הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין.
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף, חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.
רישום מאוחר (שלא בתקופת הרישום) הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר עד לתאריך 31/03/2017, ירשום באתר האינטרנט. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.
ביטול רישום הורים המבקשים לבטל את הרישום, מתבקשים לשלוח טופס בקשה לביטול רישום, בצירוף צילום ספח ת"ז. הודעה להורה תישלח עד 7 ימים מקבלת הבקשה במחלקת הרישום.
ילדי חוץ הורים שאינם תושבי אשקלון ומבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר, מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תיבחן על ידי הוועדה, בתום שיבוץ ילדי העיר.  על ההורים להציג אישור מהרשות \ מועצה בה מתגורר התלמיד המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

 • את המסמכים הנ"ל אפשר למצוא באתר העירוני תחת טפסים  או במחלקת רישום.
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.
 • לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לבי"ס מסוים הוא עבירה על החוק. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מבית הספר גם לאחר קבלת השיבוץ.
 • את המסמכים יש להעביר למחלקת הרישום באמצעות דוא"ל בכתובת: bkrishum@ashkelon.muni.il עד לתום תקופת הרישום.

קבלת תשובה (הודעות שיבוץ)

הודעות השיבוץ ישלחו לביתכם בתאריכים הרשומים מעלה לפי שכבת הגיל (כפי שמופיע בטבלה המופיעה מעלה). כמו כן, ניתן לצפות ולהדפיס את אישור הכניסה לגן באתר השיבוץ וכן לשלם באופן מקוון את שובר ביטוח תלמידים.

בקשה לשינוי שיבוץ וערר

חלוקת הילדים לכיתות הגן נעשית ע"י גורמים מקצועיים על-פי שיקולים פדגוגיים, מרחק וגילאים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, באפשרותכם להגיש ערר על השיבוץ לגן בעת קבלת השיבוץ.
את הערר יש להגיש באתר הרישום. ניתן להגיש ערר אחד בלבד. יש להגיש את הערר במועדים שיפורסמו בלבד.
ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו:

 • סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות
 • זרם חינוכי
 • גיל הילד
 • קרבה גאוגרפית

* על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

ניתן לצרף במועד הגשת הערר באתר, אסמכתאות לבקשת הערר (חוות דעת רפואית/ פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכו'), לקבל את תוצאות הערר באתר השיבוץ ולהדפיס את אישור הכניסה לגן.

רישום לבתי ספר ייחודיים / על אזוריים

במהלך השנים נפתחו באשקלון בתי ספר ייחודיים / על אזוריים המאפשרים לכלל האוכלוסייה בעיר להציג מועמדות לבתי הספר הללו שלא על פי אזור המגורים בלבד.
 
מי הם בתי הספר העל אזוריים?

 • בי"ס מ"מ לאומנויות
 • בי"ס חמ"ד אור חיה – בנות
 • בי"ס חמ"ד אור מנחם – בנים
 • בי"ס חמ"ד תורני מדעים
 • בי"ס חמ"ד תורני אסף מימון
 • בי"ס חמ"ד אקולוגי וקיימות הרמב"ם
 • בי"ס חמ"ד תורני נווה ציון – בנים
 • בי"ס חמ"ד תורני עוזיאל – בנות

מהם תנאי הקבלה?

 • לבתי הספר הייחודיים / על אזוריים יכולים להתקבל רק תושבים המתגוררים בעיר אשקלון
 • חובת רישום לכתה א' בבית הספר האזורי
 • השתתפות התלמיד/ה בסדנה / יום גיבוש בבתי הספר בהם הם מתקיימים
 • חתימה על התחייבות לתשלומי בית הספר

מהם הקריטריונים לשיבוץ?

 • יכולת קליטה של בית הספר על פי מספר התלמידים ומספר הכיתות בשכבה ועל בסיס מדיניות הרשות ומשרד החינוך.
 • שאיפה לאיזון מספרי בין בנים ובנות.
 • שיווין הזדמנויות.
 • התאמה לאידיאולוגיית בית הספר.
 • שיקולים מערכתיים.
 • איחוד אחים (כיתות א'-ג').

ימים פתוחים :
במהלך חודש  פברואר, יישלחו זימונים ליום פתוח למועמדים בבתי הספר העל אזוריים.

בבית הספר אמנויות יתקיים יום פתוח בתאריך 21/02/2017 בשני סבבים: הראשון בין השעות 13:15-15:00 והשני בין 15:30-17:00.  סדנאות החשיפה יהיו בתחומי האמנויות הנלמדים בבית הספר. יש להגיע עם בקבוק מים ותלבושת נוחה לסדנת המחול. בבית ספר מדעים, יתקיים יום פתוח בתאריך 28/02/2017 בשעה 13.15.

אי השתתפות ביום הפתוח של בתי הספר יחשב כביטול מועמדות. במידה ואין באפשרות ההורים להגיע יש לשלוח מכתב מנומק למחלקת רישום בדוא"ל בכתובת: bkrishum@ashkelon.muni.il.


 
הנחות תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר הייחודיים:


במהלך חודש נובמבר 2017 תתקיים ועדת הנחות. בקשה להנחה ניתן להגיש החל מפתיחת שנה"ל ועד ה-15.10.2017.
 
קריטריונים להגשת בקשת הנחה :

 • מצב סוציואקונומי נמוך (הכנסה לנפש).
 • מחלות חשוכות מרפא של התלמיד או בן משפחה מקרבה ראשונה.
 • מעל 3 ילדים במשפחה הלומדים באחד מבתי הספר העל האזוריים המצריכים תשלום.

המסמכים הנדרשים :

 • טופס בקשת הנחה ניתן להוריד מלשונית טפסים באתר האינטרנט.
 • צילום ת.ז עם ספח.
 • 2 תלושי שכר של חודשיים רצופים של שני ההורים.
 • מסמכים רפואיים במידה ונדרש.
 • מסמכים המעידים על הכנסות נוספות ואחרות : מזונות וקצבאות ביטוח לאומי.
 • הוועדה לא תדון בבקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

 

 קבלת קהל במחלקת לרישום:

שעות קבלת הקהל במחלקת רישום:                                                      

ימים: א', ב', ה' -  08.30-12.30.
                 ג' -   08.30-12.00
                        16.15-18.00 

אנו מאחלים לכם שנת לימודים נעימה ומוצלחת ושמחים לעמוד לשירותכם. 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים