הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
Eng
סגור תפריט

דו"ח המבקר לשנת 2016

מכתב המבקר לראש העיר 

מכתב ראש העיר למבקר 

  תוכן העניינים עמוד 
חברות עירוניות - החברה העירונית לתרבות, נוער ספורט ונופש
1-20
חברות עירוניות - החברה הכלכלית -בניית והשכרת מסעדת זיארה21-46
חברות עירוניות - החברה הכלכלית - בנייה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור47-77
 מינהל כללי - התקשרות העירייה עם רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
78-99
מינהל תפעול - יחידת החנייה100-130
 מינהל כללי - משאבי אנוש - הליך קבלת קביעות לעובדים
131-145
עמותות - העמותה לטיפוח מצויינות בכדורסל
146-167
נבחרי ציבור - חובות חברי מועצת העיר 
168-169

 מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוח מבקר משרד הפנים 2015

170-176
 משרד הפנים נספח א' ו ב'177-180
דיווחי "הצוות לתיקון ליקויים" (בראשות מנכ"ל העירייה) - פרוטוקול 
181-184
 דיווחי "הצוות לתיקון ליקויים" (בראשות מנכ"ל העירייה) - מענה מינהל החינוך  
185-188
 דיווחי "הצוות לתיקון ליקויים" (בראשות מנכ"ל העירייה) - מענה אגף המיחשוב
189-190
פקודות  העיריות  בנושא מבקר העירייה191-199


דו"ח המבקר לשנת 2016