הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
Eng
סגור תפריט

דו"ח המבקר 2003-2004

מכתב של המבקר אל ראש העיר
מכתב של ראש העיר אל המבקר


תוכן העניינים
עמוד
1.

השתלמויות עובדי העירייה עד שנת 2003

1
2.

אלק"א – אגודה למען קשישי אשקלון

11
3.

התקשרויות העירייה עם קבלן להקמת גדר במצוק בטיילת בר-כוכבא

25
4.

אגף לאיכות הסביבה – עבודות פיתוח ב"היכל התרבות"

28
5.

אגף לחינוך ותרבות - מרכזים קהילתיים באשקלון

30
6.

מינהל הנדסה – סגירת דו"חות פיקוח על הבנייה

105
7.

מינהל כספים – אבטחת מוסדות חינוך

112
8.

מינהל כספים – מתן שרותי מוקד במשרדי העירייה ומוסדות שונים

115
9.

מינהל כספים – אספקת מוצרי ציוד חשמל לעירייה

119
10.

תלונות ציבור לשנת 2004

122
 

אגף החינוך – טיפול לקוי בגג אסבסט וקינון יונים בבי"ס בן-צבי

123
 

מינהל כספים – תשלום בגין מילואים ומחלה ל"קרן אשקלון"

126
 

אגף לאיכות הסביבה – ליקויים בטיחותיים בהקמת כיכר ג.ציון

129
 

אגף לאיכות הסביבה – השקיית שטחי גינון שאין בהם צמחייה

131
 

אגף לאיכות הסביבה – התנהגות לא נאותה של עובדי המח' הוטרינרית כלפי תושב

132
 

מינהל הנדסה – חוסר בציוד כיבוי אש בקומה ד' בבניין העירייה

134
12.

מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדו"ח משרד הפנים 2003

135
  

נספח 1 - ממצאי הביקורת

  
  

נספח 2 - מעקב אחר תיקון ליקויים

  
13.

פקודת העיריות בנושא מבקר העירייה

141
דו"ח המבקר 2003-2004