גיטין יוליה

שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
חינוך
חברה
21.11.18
רווחה
חברה
 
משנה לתכנון ובנייה
חברה
 


מייל: chess.yulia@gmail.com