שרה זכריה

שרה זכריה
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
כספים
חברה
ממונה על הגמלאים
21.11.18
מכרזים
חברה


משנה לתכנון ובנייה
חברה
 


מייל: sara1812@walla.com