גרינברג אלכס

שי עמירה
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
 שמות
חבר


 משנה לתכנון ובנייה
חבר
 


מייל: greenberg1961@gmail.com