שחר וולנשטיין עדנה

בוריס מנור
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
חינוך
מ"מ יו"ר
ממונה על חינוך
21.11.18
הנצחת זכרם של נרצחי טרור
חברה

משנה לתכנון ובנייה
חברה


מייל: ednawall8@gmail.com