משה אטיאס

משה אטיאס
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי

משנה לראש העיר, ממונה על הסכם גג,ממונה על האירועים, ממונה על הצעירים,
21.11.18


מייל: moshevv@gmail.com