רמי סופר

רמי סופר
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
איכות הסביבה
חבר
חבר מועצה
21.11.2018
  ענייני ביקורת
חבר

21.11.2018
רווחה
חבר
21.11.2018
כספים
חבר
21.11.2018
מייל: ramisofer@ashkelon.muni.il