סיבוני עמיחי

שיוך: 
​שם הוועדה
​תפקיד בוועדה
מינויים​​תאריך המינוי
מכרזים​​יו"ר
​ממונה על ערכים ותודעה יהודית, חבר דירקטוריון בחברה עירונית,ממונה על הציונות הדתית 
​21.11.2018
3.12.2018
​כספים
​חבר 
​שמות
​חבר

​משנה לתכנון ובנייה
​חבר


מייל: amihai-s@ashkelon.muni.il