נקשרי דורון

שיוך: 
​שם הוועדה
​תפקיד בוועדה
מינויים​​תאריך מינוי
​מאבק בנגע הסמים המסוכנים
​מ"מ יו"ר
​סגן ראש העיר, ממונה על הספורט,ממונה על הרווחה
​21.11.2018
​הנחות
​יו"ר

​רווחה
​יו"ר
​ספורט
​יו"ר
​משנה לתכנון ובנייה
​חבר
​תיירות
​חברמייל: doron34@gmail.com