אפי מור

אפי מור
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
קידום מעמד הילד
חבר
21.11.18
מל"ח
חבר

​ביטחון
חבר

הנצחת זכרם של נרצחי טרור​חבר

​מיגור אלימות
חבר

נוער
חבר

תעשייה ותעסוקה​
חבר
​משנה לתכנון ובנייה
חבר
שימור אתרים
חבר
 


מייל: efimor3@gmail.com