רובין שי

שלמה כהן
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
כספים
חבר
21.11.18
​מכרזים
​מ"מ יו"ר

​ענייני ביקורת
​חבר

שימור אתרים
חבר

משנה לתכנון ובנייה
חבר


מייל: shai0542250256@gmail.com