גניש יורם

בני וקנין
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
ועדת איכות סביבה
מ"מ יו"ר
ממונה על אוכלוסיה עם מגובלויות וצרכים מיוחדים
21.11.18
​חינוך
​חבר

​קידום מעמד הילד
​חבר

​מל"ח
​חבר

​ביטחון
​חבר

​ענייני ביקורת
​חבר

​בטיחות בדרכים ותחבורה
​חבר

​רווחה
​מ"מ יו"ר

​אוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים
​יו"ר

משנה לתכנון ובנייה
חבר
 


מייל: yoramgenish@gmail.com