סופיה ביילין

סופה ביילין
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
קליטה ועלייה
חברה
מ"מ ראש העיר,ממונה על מנגנון העירייה,ממונה על אגף קליטה ועלייה,ממונה על התיירות,ממונה על קשרי חוץ,חברה דירקטוריון החברה הכלכלית
21.11.18
מינוי עובדים בכירים
יו"ר

21.11.18
תיירות
יו"ר

21.11.18
בטיחות בדרכים
חברה

21.11.18
נוער
מ"מ יו"ר

21.11.18
כספים
חברה
21.11.18מייל: sofia-b@ashkelon.muni.il