יעקב אביטן

יעקב אביטן
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
הנצחת זכרם של  נרצחי טרור ונפגעי איבה
יו"ר
סגן ראש העיר, ממונה על חינוך דתי/חרדי,ממונה על מחלקה להווי דתי ומורדת ישראל, ממונה על הקשר עם רשויות הבריאות 
21.11.18
​הנחות
מ"מ יו"ר​21.11.18
​שמות
​יו"ר
21.11.18


מייל: odelyam@hof-ashkelon.org.il