איתי סהר

שמעון לוגסי
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
 מלח
חבר
משנה לראש העיר,ממונה על קידום ועסקים,ממונה על תחבורה,ממונה על התחדשות עירונית,נציג איגוד ערים איכות הסביבה
21.11.2018
ביטחון
חבר
21.11.2018
ספורט
חבר
21.11.2018
תעשייה ותעסוקה
חבר
21.11.2018
​שמות
חבר
​7.1.19
​כספים
חבר

​משנה לתכנון ובנייה
חבר

שימור אתרים
חבר


מייל: itai-s@ashkelon.muni.il