מישל בוסקילה

מישל בוסקילה
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
ועדת איכות הסביבה
יו"ר
משנה לראש העיר,יו"ר מועצת העיר,ממונה על קשריים בינלאומיים ומקשר בין הממשלה לעירייה,ממונה על תעשיה ומסחר,ממונה על איכות הסביבה
21.11.18
תעשייה ותעסוקה
יו"ר

21.11.2018 


מייל: mishel330walla.com