איתמר שמעוני

איתמר שמעוני
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
מייל: itamarshimoni2018@gmail.com