חוטובלי יעקב

שיוך: 
שם הוועדה
תפקיד בוועדה
מינויים
תאריך מינוי
בטיחות בדרכים ותחבורה
חבר


מכרזים
חבר


קליטה ועלייה
חבר


 


מייל: yakob3110@walla.com