יוחאי יפרח

יוחאי יפרח
שיוך: 
שם הועדהתפקיד בוועדהמינוייםתאריך מינוי
הנצחת זכרם של נרצחי טרור
מ"מ יו"ר
ממונה על חופים
21.11.18 

 


מייל: yohayif15@gmail.com